NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG THỜI ĐIỂM KÉO CẦN

23 Thg 9 2018

Trong kỹ thuật câu đài, sau những bước chuẩn bị phụ kiện và mồi, thời điểm kéo (giật) cần khá quan trọng, sẽ quyết định tỷ lệ dính cá. Vậy những yếu tố nào quyết định đến thời điểm kéo cần?


 

Loại cá

Mỗi loại cá sẽ có một đặc tính ăn mồi riêng, có loại ăn nhẹ nhàng, có loại ăn mạnh bạo. Ví dụ đối với loài cá mè, khi chúng thấy mồi, sẽ kéo mồi đi, làm phao nhanh chóng bị kéo chìm, do đó, thời điểm kéo cần phù hợp là sau khi phao bị chìm hẳn. Ngược lại, với cá diếc, nên giật cần sớm, ngay trong lúc cá đưa phao, thay vì đợi cá đưa phao tới đỉnh mới kéo cần. Câu cá nhỏ thì khi thấy cá cắn mồi thì nên kéo cần ngay, như thế tỉ lệ dính cá cao hơn. Còn câu cá lớn nên giật cần muộn, tức là phải chờ đến khi cá đã ngậm mồi vào miệng thì mới giật cần.

Loại mồi và đặc tính mồi câu

Đối với mồi sống (tôm, trùn…), với đặc tính là ngâm lâu, không tan và khó bị rớt, do vậy, khi câu cá, không nên giật cần quá sớm. Ngược lại, đối với mồi bột, đặc tính mềm thì nên giật cần sớm. Còn với mồi ngũ cốc cứng dùng để câu chỗ nước chảy, nước sâu, và nơi có gió thì nên giật cần muộn.

Độ sâu của nước và độ dài của dây linh

Khi câu ở ao, hồ với độ sâu không quá 1m, phao khá nhạy, vì vậy nên giật cần muộn. Còn nếu địa điểm câu có độ sâu từ 2m trở lên, tín hiệu truyền đến phao sẽ mất thời gian, thì cần kéo cần sớm.

Dây linh ngắn nên giật cần muộn, dây linh dài nên giật cần sớm.

Thời tiết

Trời lạnh, cá thường hoạt động chậm, ăn mồi cũng nhẹ nhàng và chậm đi, nên nếu thấy tín hiệu phao nên kéo cần luôn. Khi nhiệt độ cao, cá ăn mạnh, do vậy thời điểm giật cần tuân theo quy tắc thông thường hoặc giật cần muộn một chút.

Tốc độ dòng chảy

Nếu câu ở những nơi có dòng nước chảy xiết, cá thường ăn mồi bạo và nhanh, khi thấy tín hiệu phao thì lập tức giật cần. Câu cá khi nước chảy chậm, nếu cá ăn mồi đột ngột, tương tự như trường hợp nước chảy xiết, cần kéo cần ngay khi cá ăn mồi, còn lại thì áp dụng theo quy luật thông thường. Trường hợp nước tĩnh, thời điểm kéo cần căn cứ vào địa điểm câu và tình hình cá.

Trọng lượng chì

Chì nhẹ nên giật cần sớm, chì nặng nên giật cần muộn.

Tóm lại, thời điểm giật cần sớm hay muộn đều phải lấy hiệu quả câu được cá làm thước đo. Nếu quá sớm hay quá muộn đều không dính được cá.