Cần câu cá lục Daiwa Seven Star

Thương hiệu: Indonesia

Cần câu lục Daiwa Seven Star làm từ chất liệu sơi carbon thủy tinh, có đầy đủ độ dài phù hợp câu cá ao hồ, sông, suối và biển. Cần câu rút thương hiệu Nhật Bản.

  • 420,000₫
  • sale 30,000₫

Độ dài

Mô tả

Cần câu lục Daiwa Seven Star

Chất liệu: Carbon thủy tinh
Dài: 3.0m, 3.6m, 3.9m, 4.2m, 4.5m
Màu: Cà phê

Daiwa Seven Star 3.0m
Cần không 3.0m là 420K
Nặng: 383g
Độ dài khi thu cần: 95cm
Đường kính đầu ngọn: 3,7mm
Đường kính thân cần: 22,3mm
Tải chỉ: 100-200g
Độ cứng: EH
Câu cá: 20kg

Daiwa Seven Star 3.6m
Cần không 3.6m là 470k
Nặng: 439g
Độ dài khi thu cần: 103cm
Đường kính đầu ngọn: 3,7mm
Đường kính thân cần: 22,5mm
Tải chỉ: 100-200g
Độ cứng: EH
Câu cá: 20kg

Daiwa Seven Star 3.9m
Cần không 3.9m là 520K
Nặng: 445g
Độ dài khi thu cần: 113cm
Đường kính đầu ngọn: 3,7mm
Đường kính thân cần: 22,5mm
Tải chỉ: 100-200g
Độ cứng: EH
Câu cá: 20kg

Daiwa Seven Star 4.2m
Cần không 570k
Nặng: 463g
Độ dài khi thu cần: 120cm
Đường kính đầu ngọn: 3,7mm
Đường kính thân cần: 22,5mm
Tải chỉ: 100-200g
Độ cứng: EH
Câu cá: 20kg

Daiwa Seven Star 4.5m
Cần không 620k
Nặng: 464g
Độ dài khi thu cần: 130cm
Đường kính đầu ngọn: 3,7mm
Đường kính thân cần: 22,5mm
Tải chỉ: 100-200g
Độ cứng: EH
Câu cá: 20kg


SẢN PHẨM KHÁC